ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวคนใหม่  นายเมธี  วงศ์ครุฑ  DSC07718

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวนำการแสดงเข้าร่วมถนนคนเดินของเทศบาลลาดยาว

2774 2775 2776

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

01 02 03

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 16 พ.ค.2557

งานนิทรรศการทางวิชาการ”การศึกษาก้าวล้ำ นำคนพัฒนาสู่อาเซี่ยน”

เชิญ ร่วมงานนิทรรศการมีชีวิตที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาวในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม ในงานมีการออกร้านและแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวตั้งแต่ชั้น อ.1 -ป.6
เชิญร่วมงานนิทรรศการมีชีวิตที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาวในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม ในงานมีการออกร้านและแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวตั้งแต่ชั้น อ.1 -ป.6