การเรียนการสอนออนไลน์

เรียน…ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
คลิ๊กเลือกชั้น
หมายเหตุ: สามารถเลือกชมรายการเรียนการสอนทั้งหมดด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์
www.dltv.ac.th


ตารางเรียน DLTV  ตารางออกอากาศ DLTV ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

เว็บไซต์ DLTV ได้เผยแพร่ ตารางเรียน DLTV หรือ ตารางออกอากาศ สำหรับการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ประถมศึกษาปีที่1-6 โดยแต่ละระดับชั้นก็จะมีรายละเอียดดังเอกสารที่อยู่ด้านล่างนะครับ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบ ตารางออกอากาศ DLTV ได้ตามระดับชั้นเลยครับ

ตารางออกอากาศ DLTVระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11919

ตารางออกอากาศ DLTVระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11920

ตารางออกอากาศ DLTV ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11921

ตารางออกอากาศ DLTV ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11922

ตารางออกอากาศ DLTVระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11923

ตารางออกอากาศ DLTVระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11924

รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 – ม.3
✳️อ.1 https://dltv.ac.th/DLTV10
✳️อ.2 https://dltv.ac.th/DLTV11
✳️อ.3 https://dltv.ac.th/DLTV12
✳️ป.1 https://dltv.ac.th/DLTV1
✳️ป.2 https://dltv.ac.th/DLTV2
✳️ป.3 https://dltv.ac.th/DLTV3
✳️ป.4 https://dltv.ac.th/DLTV4
✳️ป.5 https://dltv.ac.th/DLTV5
✳️ป.6 https://dltv.ac.th/DLTV6
✳️ม.1 https://dltv.ac.th/DLTV7
✳️ม.2 https://dltv.ac.th/DLTV8
✳️ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9
ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ประชาสัมพันธ์ในการเรียนออนไลน์
ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนกดไปตามช่องนี้เลยค่ะ
ช่อง DLTV ทดลองออกอากาศให้ผู้ปกครองนักเรียนเปิดให้นักเรียนดู

จานทึบทุกยี่ห้อ📡📡📡📡
186 DLTV อ.1
187 DLTV อ.2
188 DLTV อ.3
189 DLTV ป.1
190 DLTV ป.2
191 DLTV ป.3
192 DLTV ป.4
193 DLTV ป.5
194 DLTV ป.6
195 DLTV ม.1
196 DLTV ม.2
197 DLTV ม.3
198 DLTV ม.4
199 DLTV ม.5
200 DLTV ม.6

จานทรู📡📡📡
ช่อง 195=อ.1
ช่อง 196=อ.2
ช่อง 197=อ.3
ช่อง 186=ป.1
ช่อง 187=ป.2
ช่อง 188=ป.3
ช่อง 189=ป.4
ช่อง 190=ป.5
ช่อง 191=ป.6
ช่อง 192=ม.1
ช่อง 193=ม.2
ช่อง 194=ม.3
ช่อง 198=ม.4
ช่อง 199=ม.5
ช่อง 200=ม.6
📡📡📡📡

📺ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล
👉อนุบาล 1 ช่อง 5
👉อนุบาล 2 ช่อง 6
👉อนุบาล 3 ช่อง 7
👉ป.1 ช่อง 8
👉ป.2 ช่อง 9
👉ป.3 ช่อง 12
👉ป.4 ช่อง 13
👉ป.5 ช่อง 14
👉ป.6 ช่อง 15
👉ม.1 ช่อง 17
👉ม.2 ช่อง 19
👉ม.3 ช่อง 20
👉ม.4 ช่อง 21
👉ม.5 ช่อง 26
👉ม.6 ช่อง 28

อนุบาล 2

หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr หน่วยการเรี …

อนุบาล 3

หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b หน่วยการเรี …

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 …

ประถมศึกษาปีที่ 2

วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ 1 https://bit.ly/2JQ1wl …

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ http://dltv.ac.th/teac …

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 …

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ http://dltv.ac.th/teac …

ประถมศึกษาปีที่ 6

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ http://dltv.ac.th/teac …