การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (กลุ่มจตุรมิตรลาดยาว)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มจตุรมิตรลาดยาว โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ และแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.