กิจกรรม วันเปิดโลกแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดงานวันเปิดโลกแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดเวทีให้ครูและนักเรียนได้นำผลงานและนวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนผลงานโครงงานคุณธรรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และบูรณาการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย โดยมี นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีคณะครู และนักเรียน   เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.