กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ โดยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีการแบ่งช่วงเวลาในการทำกิจกรรมดังกล่าว จัด ณ โดมลานกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.