ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว แบ่งออกเป็น กลุ่ม A และ กลุ่ม B

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และการจัดชั้นเรียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจัดชั้นเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

*** คลิ๊กที่ระดับชั้นเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักเรียน***

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.