เมษายน 2016 archive

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559

รวมกิจกรรมและคู่มือการจัดกิจกรรมสะเต็ม ที่นี่ –> ตัว …

Continue reading

สสวท. จะเปิดอบรมหลักสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ TeacherPD

สสวท. จะเปิดอบรมหลักสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านระ …

Continue reading

แผนการสอนรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากสำนักพิมพ์ศึกษาภัณฑ์

เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ จากนั้นก็เลือกคลิกที่รายวิชา …

Continue reading