Category: กิจกรรม

กิจกรรม วันครู ประจำปี 2563

         ด้วยวั …

Continue reading

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

         โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน  ชาญธัญกรณ …

Continue reading

กิจกรรม วันเปิดโลกแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดงานวัน …

Continue reading

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562 และทอดผ้าป่าการศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2562   นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยกา …

Continue reading

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได …

Continue reading

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  โรงเรียนจัดกิจกรรมเน …

Continue reading

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  โรงเรียนจัดกิจก …

Continue reading

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 13 …

Continue reading

นิทรรศการมีชีวิต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23  มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลลาด …

Continue reading

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)

สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดอบรม …

Continue reading