Category: กิจกรรม

นิทรรศการมีชีวิต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23  มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลลาด …

Continue reading

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)

สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดอบรม …

Continue reading

โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  สมาคมครูและบุคล …

Continue reading

กิจกรรมบัณฑิตน้อย และงานราตรีขาวแดง ประจำปี2559

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนอนุบาลลาด …

Continue reading

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  พ.ศ. 2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว …

Continue reading

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม พ.ศ.2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวไ …

Continue reading

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 – วันที่ 1 สิงหา …

Continue reading

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว …

Continue reading

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2559

เมื่อวันที่ 15  กรกฏาคม พ.ศ.2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวไ …

Continue reading

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ …

Continue reading