Category: กิจกรรม

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสา …

Continue reading

กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางส …

Continue reading

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นาง …

Continue reading

กิจกรรม:วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม​ 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางส …

Continue reading

สพฐ. มาติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จั …

Continue reading

สืบสานเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2564

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนว …

Continue reading

ทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล “99 ปี รวมใจสร้างโดมเพื่อน้อง”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย …

Continue reading

กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเ …

Continue reading

พิธีทำบุญเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวย …

Continue reading