Category: กิจกรรม

ครูดีไม่มีวันลา ประจำปี 2565

วันที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวช …

Continue reading

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบ …

Continue reading

ทอดผ้าป่ามหากุศล “100 ปี ศรีอนุบาลลาดยาว”

        วันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโด …

Continue reading

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (กลุ่มจตุรมิตรลาดยาว)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นาง …

Continue reading

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสา …

Continue reading

กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางส …

Continue reading

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นาง …

Continue reading

กิจกรรม:วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม​ 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางส …

Continue reading

สพฐ. มาติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จั …

Continue reading