Category: อื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดก …

Continue reading

สพป.นครสวรรค์ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลาดยาว

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.ว่าที่ร้อยตรีวิ …

Continue reading

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ศึกษาดูงานห้องเรียน IEP ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโ …

Continue reading

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตาที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเ …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำน …

Continue reading

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย น …

Continue reading

การติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย …

Continue reading

รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังห …

Continue reading