Category: อื่นๆ

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตาที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเ …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำน …

Continue reading

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย น …

Continue reading

การติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย …

Continue reading

รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังห …

Continue reading

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม และวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียน …

Continue reading

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ 3 ดาว)

วันที่ 8  ตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย น …

Continue reading

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒ …

Continue reading

การตรวจติดตามการรองรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย น …

Continue reading