Category: อื่นๆ

รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังห …

Continue reading

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม และวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียน …

Continue reading

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ 3 ดาว)

วันที่ 8  ตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย น …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์

>>>โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่ …

Continue reading

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒ …

Continue reading

การตรวจติดตามการรองรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย น …

Continue reading

การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายส …

Continue reading

การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโ …

Continue reading

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4

เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุเจน ชาญธ …

Continue reading

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563