Category: อื่นๆ

การตรวจติดตามการรองรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย น …

Continue reading

การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายส …

Continue reading

การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโ …

Continue reading

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4

เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุเจน ชาญธ …

Continue reading

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำ …

Continue reading

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

        วันที่ 26 กร …

Continue reading

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และนิเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการโ …

Continue reading

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสมใจนึก เทียนสันต์  รองผู …

Continue reading