สิงหาคม 2016 archive

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  พ.ศ. 2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว …

Continue reading

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม พ.ศ.2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวไ …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ระดับศูนย์ PEER Center อำเภอลาดยาว

คลิก Download เพื่อบันทึกเกียรติบัตรการแข่งขัน การแข่งข …

Continue reading

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 – วันที่ 1 สิงหา …

Continue reading

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว …

Continue reading