ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP ดังกล่าวนั้น ได้มีผู้สมัครเข้ามาจำนวน 53 คน โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประกาศผลรายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.