ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียนพิเศษ (IEP)

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (IEP) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.