กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยมีนายสุเจน  ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในพิธี  โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงละครของตัวแทนนักเรียน โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.