การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมใบไพศาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.