การติดตาม ตรวจเยี่ยม และนิเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยม และนิเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีคณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ว.วชิรปัญโญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.