ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

       วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครูที่รับผิดชอบ ได้เตรียมรับการติดตามตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / การปลอดภัยจากโรคภายในโรงเรียน / การปฏิบัติมาตรฐานสากลในการดูแลรักษาสุขภาพ จากคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และโรงพยาบาลลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.