ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 4 บัดนี้การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้วขอประกาศรายชื่อ ดังต่อไปนี้ คลิ๊กโหลดเอกสาร

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.