แผนการจัดการเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

natelogo_new

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป1

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป2

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป3

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป4

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป5

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป6

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.1

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.2

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.3

76 comments

Skip to comment form

  • บัณฑิต เพียปลัด on ธันวาคม 16, 2014 at 9:04 am
  • Reply

  ขอบคุณมากครับ คุณครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กระผมได้อ่านเนื้อหาสาระของแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนของ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ของท่านอาจารย์ มีประโยชน์มากครับ ตรงประเด็นสอดคล้องกับหลักสูตรค่อนข้างมาก และผมขออนุญาตท่านอาจารย์นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาสังคมศึกษาที่โรงเรียนในการจัดกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
  ขอขอบพระคุณในไมตรีจิตอันดียิ่ง
  บัณฑิต เพียปลัด
  ครู โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน อำเภอเอราวัณ
  จังหวัดเลย 42130

   • on มกราคม 7, 2015 at 12:54 am
   • Reply

   ยินดีครับ แผนนี้ ร.ร.อนุบาลลาดยาวได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักพิมพ์มาครับ

  • บัวเนตร พลศรี on ธันวาคม 22, 2014 at 6:22 am
  • Reply

  ขอบคุณมากคะ ดิฉันได้อ่านเนื้อหาสาระของแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนของ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองแล้ว ทำให้ดิฉันซึ่งยังไม่มีทิศทางในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชานี้ มีทิศทางและชัดเจนในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ถือว่าเป็นความโชคดีสุดๆ ที่เปิดมาเจอโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอชื่นชมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ครูมีความสามารถด้านวิชาการ เผยแพร่งานให้ผู้ไม่รู้สามารถรู้ได้ ด้วยความสามารถของทีมงานท่าน ดิฉันขออนุญาตินำเอกสารรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนของดิฉัน
  ขอขอบพระคุณอย่างสูง
  บัวเนตร พลศรี
  ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

   • on มกราคม 7, 2015 at 12:54 am
   • Reply

   ยินดีครับ แผนนี้ ร.ร.อนุบาลลาดยาวได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักพิมพ์มาครับ

  • ฉลอง พฤกษาหอม on มกราคม 6, 2015 at 2:37 am
  • Reply

  ขอบคุณมากครับ ผมได้อ่านเนื้อหาสาระของแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนของ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ของท่าน มีประโยชน์มากครับ ตรงประเด็นสอดคล้องกับหลักสูตรค่อนข้างมาก และผมขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาสังคมศึกษาที่โรงเรียนในการจัดกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
  ขอขอบพระคุณในไมตรีจิตอันดียิ่ง
  นายฉลอง พฤกษาหอม
  ครูโรงเรียนไตรคามวิทยา สพม.๒๕

  • จุฬารัตน์ พลศรี on มกราคม 6, 2015 at 6:30 am
  • Reply

  ขอบคุณมากค่ะ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามรายวิชาเพิ่มเติม ดิฉันขออนุญาตนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปล้อง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

   • จุฬารัตน์ พลศรี on มกราคม 6, 2015 at 6:35 am
   • Reply

   ขอบคุณมากค่ะ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามรายวิชาเพิ่มเติม ดิฉันขออนุญาตนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปล้อง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

   • on มกราคม 7, 2015 at 12:54 am
   • Reply

   ยินดีครับ แผนนี้ ร.ร.อนุบาลลาดยาวได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักพิมพ์มาครับ

  • nan on มกราคม 6, 2015 at 12:43 pm
  • Reply

  ขอบคุณมากค่ะ

  • จุฬารัตน์ พลศรี on มกราคม 6, 2015 at 1:36 pm
  • Reply

  ขออนุญาตนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  จุฬารัตน์ พลศรี
  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

  • ณัฐยุทธ์ รอดภัย on มกราคม 15, 2015 at 8:58 am
  • Reply

  ขอบคุณท่านมาก ๆ ครับ ที่กรุณาเผยแพร่โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ให้กับทางโรงเรียนอื่น ๆ ครับ
  ได้ประโยชน์มากจริง ๆ ครับ ทางโรงเรียนของผมขออนุญาตนำไปเป็นแบบอย่างและปรับเข้ากับโครงสร้างของ
  สถานศึกษา ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ
  นายณัฐยุทธ์ รอดภัย
  โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิทักษ์) จังหวัดเพชรบุรี

  • ครูจันทรจีรา มากทอง on มกราคม 19, 2015 at 1:06 pm
  • Reply

  ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนเป็นอย่างสูงค่ะ ที่ได้เผยแผ่โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง ดิฉันเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.1-3 และก็ได้รับคำสั่งให้มีหน้าที่สอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองด้วยค่ะ ขอขอบพระุคุณอีกครั้ง ดิฉันจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไปค่ะ
  นางสาวจันทรจีรา มากทอง
  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม จังหวัดชุมพร

  • ชยา ศรีแก้ว on มกราคม 23, 2015 at 7:29 am
  • Reply

  ขอบคุณมากครับ

  • ทานตะวัน s'lNmv'8e on มกราคม 25, 2015 at 11:30 am
  • Reply

  ขอบคุณคะ

  • ชนิกานต์ on มกราคม 27, 2015 at 2:48 am
  • Reply

  ขอบคุณมากค่ะ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามรายวิชาเพิ่มเติม ดิฉันขออนุญาตนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 1. ขอขอบคุณมากๆค่ะ ดิฉันได้อ่านเนื้อหาสาระของแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนของ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ของท่านอาจารย์ มีประโยชน์มากค่ะ ตรงประเด็นสอดคล้องกับหลักสูตรค่อนข้างมาก ดิฉันขออนุญาตท่านอาจารย์นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนในการจัดกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
  ขอขอบพระคุณในไมตรีจิตอันดียิ่ง
  ดวงเดือน คำผล
  ครู โรงเรียนคู้สลอด 2 ( ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์ )

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • สุพัฒน์ ป้องสีดา on กุมภาพันธ์ 3, 2015 at 12:21 am
  • Reply

  ขอขอบพระคุณ คุณครูผู้จัดทำและผู้บริหารโรงเรียน คณะคุณครู บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ทุกๆๆท่านที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี งานจึงออกมาสู่เป้าหมายหลักคือนักเรียนทุกคน จึงขออนุญาตนำไปใช้และเผยแพร่ต่อไป ขอให้โชคดีและมีความสุขทุกๆๆท่านครับ

  • สุพัฒน์ ป้องสีดา on กุมภาพันธ์ 3, 2015 at 12:21 am
  • Reply

  ขอขอบพระคุณ คุณครูผู้จัดทำและผู้บริหารโรงเรียน คณะคุณครู บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ทุกๆๆท่านที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี งานจึงออกมาสู่เป้าหมายหลักคือนักเรียนทุกคน จึงขออนุญาตนำไปใช้และเผยแพร่ต่อไป ขอให้โชคดีและมีความสุขทุกๆๆท่านครับ

  • สุพัฒน์ ป้องสีดา on กุมภาพันธ์ 3, 2015 at 12:21 am
  • Reply

  ขอขอบพระคุณ คุณครูผู้จัดทำและผู้บริหารโรงเรียน คณะคุณครู บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ทุกๆๆท่านที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี งานจึงออกมาสู่เป้าหมายหลักคือนักเรียนทุกคน จึงขออนุญาตนำไปใช้และเผยแพร่ต่อไป ขอให้โชคดีและมีความสุขทุกๆๆท่านครับ

  • สุพัฒน์ ป้องสีดา on กุมภาพันธ์ 3, 2015 at 12:21 am
  • Reply

  ขอขอบพระคุณ คุณครูผู้จัดทำและผู้บริหารโรงเรียน คณะคุณครู บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ทุกๆๆท่านที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี งานจึงออกมาสู่เป้าหมายหลักคือนักเรียนทุกคน จึงขออนุญาตนำไปใช้และเผยแพร่ต่อไป ขอให้โชคดีและมีความสุขทุกๆๆท่านครับ

  • สุพัฒน์ ป้องสีดา on กุมภาพันธ์ 3, 2015 at 12:21 am
  • Reply

  ขอขอบพระคุณ คุณครูผู้จัดทำและผู้บริหารโรงเรียน คณะคุณครู บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ทุกๆๆท่านที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี งานจึงออกมาสู่เป้าหมายหลักคือนักเรียนทุกคน จึงขออนุญาตนำไปใช้และเผยแพร่ต่อไป ขอให้โชคดีและมีความสุขทุกๆๆท่านครับ

  • สุพัฒน์ ป้องสีดา on กุมภาพันธ์ 3, 2015 at 12:21 am
  • Reply

  ขอขอบพระคุณ คุณครูผู้จัดทำและผู้บริหารโรงเรียน คณะคุณครู บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ทุกๆๆท่านที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี งานจึงออกมาสู่เป้าหมายหลักคือนักเรียนทุกคน จึงขออนุญาตนำไปใช้และเผยแพร่ต่อไป ขอให้โชคดีและมีความสุขทุกๆๆท่านครับ

  • จินดา ชาติโสม on กุมภาพันธ์ 5, 2015 at 7:13 am
  • Reply

  ขอบคุณค่ะที่นำมาเผยแพร่ จะนำไปปรับใช้ค่ะ

  • Aeh Ancharee on กุมภาพันธ์ 5, 2015 at 10:45 am
  • Reply

  ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ ขอบพระคุณจริงๆค่ะ

  • บัญชา แจ่มเพชร์ on กุมภาพันธ์ 5, 2015 at 2:31 pm
  • Reply

  เรียน คุณครูที่ดูแล website โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่เคารพ อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้และโครงสร้างวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1-ป.6 ขอความกรุณา ส่งเป็น ข้อมูล ทาง gmail ให้ด้วยนะครับ เพื่อเอาไปเป็นแนวทาง ใช้ในโรงเรียนครับ ขอบคุณมากครับ

  • สุริยะ สมบูรณ์ on กุมภาพันธ์ 8, 2015 at 1:18 pm
  • Reply

  ขอบคุณมากๆครับ ที่จัดทำโครงสร้างรายวิชาฟน้าที่พลเมือง จะนำไปใฃ้ แก้ไข ปรับปรุง ครับผม

  • Preecha on กุมภาพันธ์ 10, 2015 at 10:42 pm
  • Reply

  ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งดี ๆ เพื่อการศึกษาไทย ขออนุญาตนำไปเป็นตัวอย่าง แนวทางเพื่อการพัฒนาต่อไปครับ

  • Chanamon on กุมภาพันธ์ 11, 2015 at 9:11 am
  • Reply

  ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆทีมีให้ค่ะ

  • Chanamon on กุมภาพันธ์ 11, 2015 at 9:12 am
  • Reply

  ขอบคุณมากค่ะที่แบ่งปันสิ่งนี้ให้

  • likitta on กุมภาพันธ์ 12, 2015 at 7:32 am
  • Reply

  ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่อนุเคราะห์ความรู้ รายวิชาแด่เพื่อนร่วมวิชาชีพ เพราะหลายๆ โรงเรียนบุคลากรมีจำนวนน้อย รับภาระสอนหลายวิชา สิ่งที่ทางโรงเรียนเผยแพร่ช่วยลดเวลา และเป็นแนวทางสำหรับครูหลายๆ ท่านเป็นอย่างดี ขอบคุณมากค่ะ

  • Sutain Dasri on กุมภาพันธ์ 16, 2015 at 12:38 pm
  • Reply

  ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่แบ่งปัน นะคะ

  • วัฒน์ อุปคำ on กุมภาพันธ์ 23, 2015 at 8:26 am
  • Reply

  ขอขอบพระคุณ คุณครูผู้จัดทำและผู้บริหารโรงเรียน คณะคุณครู บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ทุกท่านทีได้จัดทำเอกสารชุดนี้อย้่างสมบูรณ์แบบ และนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่สถานศึกษาต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนำไปสู่เป้าหมายหลักคือนักเรียนทุกคน จึงขออนุญาตนำไปใช้และเผยแพร่ต่อไป ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงครับ

  • วัฒน์ อุปคำ on กุมภาพันธ์ 24, 2015 at 5:49 am
  • Reply

  ขอบคุณทีมงานคุณภาพ ที่มอบเป็นวิทยาทานครับ

  • kroo Wan on กุมภาพันธ์ 26, 2015 at 1:37 pm
  • Reply

  ขอบคุณค่ะ

  • ครู on มีนาคม 18, 2015 at 4:15 pm
  • Reply

  ขอบคุณมากๆค่ะ และขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนนะคะ

  • อาพร เครือดวงคำ on มีนาคม 20, 2015 at 5:26 pm
  • Reply

  ขอบคุณมากค่ะ

  • an on เมษายน 5, 2015 at 5:57 am
  • Reply

  ขอบคุณมากๆค่ะ

 2. ขอบคุณมากค่ะจะขออนุญาตนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด้กให้มากสุดค่ะ

  • กรรณิการ์ on พฤษภาคม 7, 2015 at 2:43 am
  • Reply

  ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์มากจริงๆ

  • จันทร์ทิพย์ ศิลป์นอก on พฤษภาคม 11, 2015 at 4:04 am
  • Reply

  ขอบพระคุณมากคะ

  • ดวงใจ on พฤษภาคม 13, 2015 at 12:26 am
  • Reply

  ขออนุญาต มาปรับใช้น่ะค่ะ

  • ดวงใจ on พฤษภาคม 13, 2015 at 12:27 am
  • Reply

  เป็นแบบอย่างที่ดี พี่ขออนุญาตนำมาปรับใช้น่่ะค่ะ

  • วลัย การบูรณ์ on พฤษภาคม 22, 2015 at 2:31 am
  • Reply

  ขอบคุณมากค่ะ ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไคร้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ค่ะ

  • ไพรศรี แสนหาญ on พฤษภาคม 22, 2015 at 9:19 am
  • Reply

  ขอบคุณมากค่ะ

  • พัชรา พันธ์งอก on พฤษภาคม 23, 2015 at 6:23 am
  • Reply

  ขออนุญาตนำโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนนะคะ
  ขอขอบคุณมากค่ะ จากครูโรงเรียนวัดโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ สพป.สระบุรี เขต1

   • พัชรา พันธ์งอก on พฤษภาคม 23, 2015 at 6:31 am
   • Reply

   ขออนุญาตนำโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนนะคะ
   ขอขอบคุณมากค่ะ จากครูโรงเรียนวัดโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ สพป.สระบุรี เขต1

 3. เป็นทางสว่างของครูใหม่ ขออนุญาตนำโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนนะคะ

  • นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ on พฤษภาคม 29, 2015 at 12:31 am
  • Reply

  ขออนุญาตนำโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป.5 ไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียน บ้านเสียว ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
  ขอบคุณ ต้นแบบ ต้นฉบับ ครับ ……

  • คารม สมสาย on พฤษภาคม 29, 2015 at 5:42 am
  • Reply

  ขออนุญาตนำโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนนะครับ
  ขอบคุณครับ

  • จินดา ชาติโสม on มิถุนายน 3, 2015 at 9:34 am
  • Reply

  ขอบคุณมากค่ะจะนำไปปรับใช้

  • สุภาวดี บุษบง on กรกฎาคม 2, 2015 at 5:42 am
  • Reply

  ขอบคุณมากคะจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคะ

  • กิตติพล on สิงหาคม 13, 2015 at 2:32 am
  • Reply

  ขออนุญาตนำโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนนะครับ
  ขอขอบคุณมากครับ จากครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 สพป.กาญจนบุรี เขต4

  • ครูเมธินี on กันยายน 11, 2015 at 6:50 am
  • Reply

  ขอขอบพระคุณในความเมตตาที่ช่วยกับเด็กไทยให้มีความรู้นะคะ

  • ครูเมธินี on กันยายน 11, 2015 at 6:51 am
  • Reply

  ขอบคุณในความเมตตากับเด็กๆนะคะ

  • pook on กันยายน 19, 2015 at 1:43 am
  • Reply

  ขอบคุณค่ะ

  • ธิดาทิพย์ on กันยายน 25, 2015 at 2:50 am
  • Reply

  ขอบพระคุณมากค่ะที่อนุเคราะห์แนวทางจัดหลักสูตรให้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทางโรงเรียนของเราค่ะ

  • ธิดาทิพย์ on กันยายน 25, 2015 at 2:51 am
  • Reply

  ขอบพระคุณมากค่ะที่อนุเคราะห์แนวทางการจัดหลักสูตรให้ค่ะ

  • พัชนี ผมพันธ์ on ตุลาคม 18, 2015 at 10:28 pm
  • Reply

  ขอขอบคุณมากๆค่ะ ดิฉันได้อ่านเนื้อหาสาระของแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนของ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ของท่านอาจารย์ มีประโยชน์มากค่ะ ตรงประเด็นสอดคล้องกับหลักสูตร ดิฉันขออนุญาตท่านอาจารย์นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนนะคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ
  พัชนี ผมพันธ์
  ครู โรงเรียนบ้านนารุ่ง ( ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี )

  ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

  • พัชนี ผมพันธ์ on ตุลาคม 18, 2015 at 10:30 pm
  • Reply

  ขอบคุณนะคะ ที่เผยแพร่มา ดีมากค่ะ ขออนุญาตนำเนื้อหาบางส่วนไปปรับใช้ที่โรงเรียนนะคะ

  • ครูปอง on พฤศจิกายน 26, 2015 at 9:52 pm
  • Reply

  ขอบคุณมากนะค่ะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์มาก

  • ครูสมพิศ on มกราคม 13, 2016 at 2:17 am
  • Reply

  ขอขอบคุณมากนะคะที่กรุณานำสิ่งดีๆมาให้เป็นแนวทางในการนำไปใช้สอน จึงขออนุญาตนำข้อมูลดีนี้ไปเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนซอและฮ์ศึกษา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ขอบพระคุณมากค่ะ

  • ครูสมพิศ on มกราคม 13, 2016 at 2:19 am
  • Reply

  ขอบพระคุณมากค่ะที่นำแนวทางการจัดหลักสูตรให้ ขออนุญาตนำไปปรับใช้กับนักเรียนของเราค่ะ

  • ครูทีน on มกราคม 23, 2016 at 2:50 am
  • Reply

  ขอบพระคุณสำหรับเอกสารและข้อมมูลที่มีประโยชน์นี้นะคะ ขออนุญาตนำไปปรับใช้ในการจัดเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไปค่ะ

  • วาสนา คลังกูล on เมษายน 25, 2016 at 11:42 am
  • Reply

  ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ท่านได้สร้างเอกสารและข้อมูลนี้ไว้ เป็นประโยชน์กับครูหลาย ๆ โรงเรียน ขออนุญาตนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนะคะ

  • ชัชวาล ทองกอบ on พฤษภาคม 23, 2016 at 4:27 am
  • Reply

  ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาดยาวทุกท่านครับที่นำสิ่งดีมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขออนุญาตนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ

  • สมพร ทองชำนาญ on ตุลาคม 31, 2016 at 11:38 am
  • Reply

  ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะ
  จะได้นำแผนการจัดกิจกรรมการสอนและโครงสร้างหน้าที่พลเมืองชันป.๖ไปใช้ในการจัดกิจกรรมนะคะ

  • tatchkorn on พฤษภาคม 12, 2017 at 6:21 am
  • Reply

  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ จะนำแผนการจัดกิจกรรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะ

  • ประภัสสร on พฤษภาคม 13, 2017 at 2:29 am
  • Reply

  ขอบพระคุณมากคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เรื่องแผนการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ม.1 จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุดเลยคะ

  • gano on มิถุนายน 25, 2017 at 10:01 am
  • Reply

  ขอบคุณมากครับ^^

  • ระเบียบกิจ ศรีแก้ว on ธันวาคม 25, 2017 at 4:31 pm
  • Reply

  ขอบคุณมากนะคะสำหรับการให้ความอนุเคราะห์เรื่องโครงสร้างและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง ม.1ดิฉันจะนำไปใช้ให้เกิดผลและประโยชน์ของทางราชการให้ดียิ่งขึึ้นต่อไปค่ะ ขอความอนุเคราะห์ของภาคเรียนที่๒หน่อยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

  ระเบียบกิจ ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150
  beab503@gmail.com

  • Artemis God on มิถุนายน 8, 2018 at 8:13 am
  • Reply

  ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาดยาวทุกท่านที่นำสิ่งดีมีประโยชน์มาเผยแพร่ขออนุญาตนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่างสูงสุดค่ะ

  • พรทิพย์ นวลแก้ว on ตุลาคม 22, 2018 at 8:59 am
  • Reply

  ขอบพระคุณคณะผู้จัดทำและท่านผู้บริหาร เป็นอย่างสูงค่ะ

  • วรรณดี ดอกบัว on กันยายน 6, 2020 at 12:47 pm
  • Reply

  ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและคณะผู้จัดทำ วิชาหน้าที่พลเมืองเป็นอย่างสูงค่ะ

   • suchat on กันยายน 7, 2020 at 3:40 am
   • Reply

   ยินดีครับ

  • phatthira sabaijai on ตุลาคม 31, 2022 at 11:34 pm
  • Reply

  ขอบคุณมากๆค่ะ

   • suchat on พฤษภาคม 7, 2023 at 12:05 am
   • Reply

   ครับ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.