กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  พ.ศ. 2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้นในโรงเรียน  โดยจัดกิจกรรมพิธิเปิด , การแสดงสุริยจักรวาล , การเดินแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล , และการเข้าร่วมกิจกรรมชมสื่อและนวัตกรรมการศึกษา  รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์รถโมบาย จากศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์  มาให้ความรู้  นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  คลิ๊กชมภาพ

DSC03770

DSC03807

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03891

DSC03919

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03693

วันวิทยาศาสตร์59_3854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม พ.ศ.2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี  2559  ขึ้น ที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว   ได้จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีพระภิกษุสงฆ์  จำนวน 11  รูป  กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา , กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ,กิจกรรมนิทรรศการวันแม่  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้ปกครอง  คณะครูอาจารย์  นักเรียน เป็นอย่างดี   คลิ๊กชมภาพ

DSC03223

DSC03351

 

 

 

 

 

 

 

DSC03505

DSC03566

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ระดับศูนย์ PEER Center อำเภอลาดยาว

คลิก Download เพื่อบันทึกเกียรติบัตรการแข่งขัน การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559  ระดับศูนย์ PEER Center อำเภอลาดยาว

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 – วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ร่วมกับเทศบาลตำบลลาดยาว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมห่างไกลยาเสพติดขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 186  คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยมีพระวิทยากร มาให้ความรู้ ตลอดระยะเวลา 2 คืน 3 วัน  คลิ๊กชมภาพ   สามารถชมการออกรายการทีวีช่องสยามไทย ในคลิป นาทีที่5.47  คลิ๊กชมคลิปวีดีโอ

DSC02599

DSC02616

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC02753

DSC02775

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC02946

DSC02566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น  โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันคัดลายมือ  กิจกรรมเขียนเรียงความ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมแต่งกลอน  และมีการแสดงละครตัวละครในวรรณคดีต่าง ๆ   คลิ๊กชมภาพ

DSC02388

DSC02420

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC02467

DSC02522

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC02440

DSC02425

 

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2559

เมื่อวันที่ 15  กรกฏาคม พ.ศ.2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  โดยมีผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน ร่วมกันตั้งขบวนแห่เทียน ร่วมกับทางเทศบาลตำบลลาดยาว นำเทียนไปถวายวัดต่าง ๆ  จำนวน 5 แห่งด้วยกัน  ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้  คลิ๊กชมภาพ

DSC02070

DSC02126

 

 

 

 

 

 

 

DSC02179

DSC02198

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.ชาตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ผอ.ชาตรี  นิลวัชราภรณ์ ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้เข้ารวมการประชุมตามวาระต่าง ๆ  หนังสือแต่งตั้ง ไฟล์1 ไฟล์2

21 (3)

21 (5)

 

 

 

 

 

 

 

21 (8)

21 (1)

 

 

 

 

 

 

 

21 (12)

21 (6)

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์สพฐ.แนะนำ ผอ.ชาตรี นิลวัชราภรณ์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แนะนำประวัติและผลงานของ ผอ.ชาตรี นิลวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คลิ๊กชมผลงาน http://www.obec.go.th/news/71023

หน้าเว็บสพฐ02

 

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” 13 พ.ค.59

   prayootjan

           แจ้งคณะครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาวทุกท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งให้ครูทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” 13 พ.ค.59 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 ผ่านช่ิงทางรับชมดังนี้ จานดาวเทียมระบบ KU Band หรือจานกระทะ  เครื่องรับทรูวิชั่นผ่านทางช่อง 180   บริการรับชมที่ห้องสมุด(ด้านในห้องคอมพิวเตอร์)  เครื่องรับ PSI ช่อง 110  บริการรับชมที่ทุกห้องเรียนที่ชั้น ป.3  GMMZ ช่อง 322
DTV ช่อง 252 และ ช่อง 64

 

ดาวโหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่  

ขอแสดงความยินดีกับผอ.ชาตรี นิลวัชราภรณ์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ผู้อำนวยการชาตรี  นิลวัชราภรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้รับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จากคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะจำนวน 3 ท่าน  ในการประเมินได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากคณะผู้บริหาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2  ผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน  และผู้ปกครอง ได้ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในการเข้ารับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ส่งผลให้ ท่านผู้อำนวยการชาตรี นิลวัชราภรณ์  ได้รับการเลื่อนเวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คนแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2 ในการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ (ว.13)  ชมภาพบรรยกาศในการประเมิน  คลิ๊กชมที่นี่

DSC00185

DSC00191

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00204

DSC00240

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00200

DSC00133