งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายจตุรมิตรลาดยาว

หนังสือขอเปลี่ยนตัว

แบบขอการเปลี่ยนตัว

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

เอกสารการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

    1.การประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน

    2.การอบรมการประกันคุณภาพภายใน

    3.สรุปผลการอบรมการประกันคุณภาพภายใน   (ระดับกลุ่มเครือข่าย)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 คลิ๊กโหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  โดยมี  เอกสารประกอบ 

คลิ๊กโหลด

 

งานนำเสนอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT (National Test) ป.3

งานนำเสนอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ผอ.ชาตรี  นิลวัชราภรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

      งานนำเสนอการยกระดับฯ ไฟล์ PowerPoint  

      งานนำเสนอการยกระดับฯ ไฟล์ pdf 

 

โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย ขึ้น โดยมีวิทยากร อ.ศรีอัมพร  ประทุมนันท์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์  พร้อมด้วย อ.อภิชาติ ประทุมนันท์  ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ  จัดขึ้น ห้องประชุมใบไพศาล  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีคณะครูเข้าร่วมจำนวน 170  คน  คลิ๊กชมภาพ

 เอกสารประกอบการบรรยาย   อ.ศรีอัมพร  ประทุมนันท์            

 เอกสารประกอบการบรรยาย  อ.อภิชาติ  ประทุมนันท์     

              ภาพระบายสีประกอบนิทาน 

             แบบทบทวนความรู้ภาษาไทย

              สำหรับภาพตัวอย่างสื่อการสอนภาษาไทย อยู่ในอัลบั้มภาพหน้า 4-5 คลิ๊กชมภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมบัณฑิตน้อย และงานราตรีขาวแดง ประจำปี2559

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย โดยมีการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในภาคเช้า  ส่วนกิจกรรมภาคค่ำ เป็นงานราตรีขาวแดง เป็นกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถต่าง ๆ การมอบมาลัย  และการรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมสำเร็จไปด้วยดี  ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร  คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง   คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลสอบ ห้องเรียนเพชรลาดยาว ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2560

คลิ๊ก Download  ที่นี่

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เรื่อง สอบราคาจ้างชุดก่อสร้าง (ุ60.14.13.02) งานบริการก่อสร้างส้วม

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กโหลดเอกสาร

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  พ.ศ. 2559  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้นในโรงเรียน  โดยจัดกิจกรรมพิธิเปิด , การแสดงสุริยจักรวาล , การเดินแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล , และการเข้าร่วมกิจกรรมชมสื่อและนวัตกรรมการศึกษา  รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์รถโมบาย จากศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์  มาให้ความรู้  นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  คลิ๊กชมภาพ

DSC03770

DSC03807

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03891

DSC03919

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03693

วันวิทยาศาสตร์59_3854