กิจกรรมการประชุมเสวนาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอลาดยาว (PEER Center)  ได้จัดเสวนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การประกวดสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม  80  คน คลิ๊กชมภาพ

 

DSC00553 DSC00576 DSC00611 DSC00700

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นในโรงเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยต่าง ๆ มากมาย เช่น การเขียนเรียงความ  การอ่านทำนองเสนาะ การเล่านิทาน  การแสดงละครพระอภัยมณี  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เป็นต้น  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เป็นอย่างดี   คลิ๊กชมภาพ

DSC00090

DSC00101

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00141 DSC00127

 

 

 

การพัฒนาครูปฐมวัยตามแนวทาง BBL

เมื่อวันที่ 19  ชมรมครูปฐมวัยนครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษานครสวรรค์ 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูปฐมวัยตามแนวทาง BBL โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 130 คน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  คลิ๊กชมภาพ

DSC08908   DSC09174

 

 

 

 

 

 

 

DSC08931DSC08981

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม พ.ศ.2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ร่วมกับเทศบาลตำบลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา นำเทียนพรรษาไปถวายวัดจำนวน 5 วัด มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  คลิ๊กชมภาพ

DSC08571 DSC08662

 

 

 

 

 

 

 

DSC08738

DSC08760

 

 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 9 กรฏาคม  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้จัดพิธีลงนามข้อตกความร่วมมือ ร่วมแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น  ระหว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  กับครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ตามโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  คิดเลขไม่เป็น  ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูและนักเรียน  ร่วมในพิธี  คลิ๊กชมภาพ

 

DSC08558 DSC08453

 

 

 

 

 

 

 

DSC08440DSC08411

 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวนำการแสดงเข้าร่วมถนนคนเดิน

เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ.2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้นำการแสดงชุด คืนความสุขให้กับคนไทย  เข้าร่วมกิจกรรมถนนคนเดินของเทศบาลตำบลลาดยาว

2014-07-04 08.06.29 2014-07-03 18.19.32 2014-07-03 17.47.41 2014-07-03 16.48.02

 

 

ขอแสดงความยินดีโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี  ประจำปี  2557  ระดับประถมศึกษา และได้เข้าร่วมในการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสวนสนาม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2DSC08280  DSC08319 DSC08329DSC08230

โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ มาตัดผมนักเรียนฟรี

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ร่วมกับร้านเสริมสวยคุณโจ  จัดกิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียน  โดยบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนอนุบาลลาดยาวฟรี

 

DSC08051

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวคนใหม่  นายเมธี  วงศ์ครุฑ  DSC07718

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวนำการแสดงเข้าร่วมถนนคนเดินของเทศบาลลาดยาว

2774 2775 2776