ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ท่านใดสนใจ คลิกโหลดเอกสาร

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรม วันเปิดโลกแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดงานวันเปิดโลกแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดเวทีให้ครูและนักเรียนได้นำผลงานและนวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนผลงานโครงงานคุณธรรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และบูรณาการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย โดยมี นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีคณะครู และนักเรียน   เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562 และทอดผ้าป่าการศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2562   นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสถานศึกษาต้านยาเสพติดโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี  นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัด ณ อาคารลานกีฬาในร่มโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีคณะครู จำนวน 65 คน และนักเรียน จำนวน 1,418 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขั้นกีฬาในครั้งนี้

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

        วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน  ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  จัดกิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะครู จำนวน 65 คน และนักเรียน จำนวน 1,418 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และนิเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยม และนิเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีคณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ว.วชิรปัญโญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสมใจนึก เทียนสันต์  รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดยมี   นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ แห่งชาติ สถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจโทษภัยของยาเสพติด ซึ่งมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (บริเวณรอบตลาดลาดยาว) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 200 คน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยมีนายสุเจน  ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในพิธี  โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงละครของตัวแทนนักเรียน โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาว