พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 9 กรฏาคม  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้จัดพิธีลงนามข้อตกความร่วมมือ ร่วมแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น  ระหว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  กับครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ตามโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  คิดเลขไม่เป็น  ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูและนักเรียน  ร่วมในพิธี  คลิ๊กชมภาพ

 

DSC08558 DSC08453

 

 

 

 

 

 

 

DSC08440DSC08411

 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวนำการแสดงเข้าร่วมถนนคนเดิน

เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ.2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้นำการแสดงชุด คืนความสุขให้กับคนไทย  เข้าร่วมกิจกรรมถนนคนเดินของเทศบาลตำบลลาดยาว

2014-07-04 08.06.29 2014-07-03 18.19.32 2014-07-03 17.47.41 2014-07-03 16.48.02

 

 

ขอแสดงความยินดีโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี  ประจำปี  2557  ระดับประถมศึกษา และได้เข้าร่วมในการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสวนสนาม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2DSC08280  DSC08319 DSC08329DSC08230

โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ มาตัดผมนักเรียนฟรี

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ร่วมกับร้านเสริมสวยคุณโจ  จัดกิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียน  โดยบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนอนุบาลลาดยาวฟรี

 

DSC08051

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวคนใหม่  นายเมธี  วงศ์ครุฑ  DSC07718

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวนำการแสดงเข้าร่วมถนนคนเดินของเทศบาลลาดยาว

2774 2775 2776

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

01 02 03

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 16 พ.ค.2557

งานนิทรรศการทางวิชาการ”การศึกษาก้าวล้ำ นำคนพัฒนาสู่อาเซี่ยน”

เชิญ ร่วมงานนิทรรศการมีชีวิตที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาวในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม ในงานมีการออกร้านและแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวตั้งแต่ชั้น อ.1 -ป.6
เชิญร่วมงานนิทรรศการมีชีวิตที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาวในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม ในงานมีการออกร้านและแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวตั้งแต่ชั้น อ.1 -ป.6